Masa Matsushita

Masa Matsushita

RA Sushi Bar Restaurant RA Sushi Bar Restaurant  |  474 Broadway, San Diego    |  Neighborhood: Downtown (619) 321-0021  | ...